MCI - Trade

Kontakt
  • Supermarket

    Prodavaona je ciljano prilagođena asortimanom i prostorom žiteljima tog kraja. Iz ranijeg radnog iskustva uvrštena je i lijepo izložena roba ...
  • Uzgoj mrkve

    Uzgoj mrkve i cikle vršimo na cca 70 hektara obradive površine, s time da svake godine povećavamo i moderniziramo proces ...
  • Uzgoj pilića

    Moderna peradarska farma sagrađena je po najstrožim europskim kriterijima tako da zadovoljava sve veterinarske uvijete europske unije i 21 stoljeća. Kompletna ...